1 ธ.ค. 64

System TPM

pin location
pin location

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconSalary negotiation
number of positions icon
number of positions icon1
1. Act as QMB technical window vs customer Ops TPM Operation technical leader FATP Line owner 2. Focus on process readiness, yield and FA/CA, MIL, CT/HC, Layout, drive to unblock technical/process issues for MP/Ramp 3. Close work with PE/TE/NPI/QA , deal with customer Ops : OPM, MPE, Test, Quality and DFM (SMT/MLB)& Eng : EPM, PD, EE, SW
  1. Bachelor and above.
  2. Strong technical background with comprehensive understanding on technical items.
  3. Leadership and strong drive Cross-functional teams to tackle critical technical issues.
  4. Familiar with EMS/ODM/CM Factory process and related work.
  5. Background experience/knowledge : Highly related : Factory process, SFIS, SMT/assembly process and Test Good to have : Design, EE, Quality and SW Strong plus : Presentation and slides capability, SPC and statistical analysis (e.g. JMP or MiniTab)
  6. Fluent in both English & Thai, Chinese will be plus.
-สมัครผ่านทางJobThai
Khun Supara Nitcharat
QMB Co.,Ltd.
เลขที่ 238 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
: 033-265-788 ต่อ 71009 และ71010
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
QMB Co.,Ltd. อยู่ใกล้กับ บริษัท เวิร์ลอีเลคทริค จำกัด