29 ก.ค. 64

หัวหน้าส่วนผลิตอาหาร ประจำโรงงานชลบุรี

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.วางแผน ควบคุม บริหาร และติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน การผลิตและแผนการขาย 2.จัดทำแผนความต้องการวัตถุดิบ ควบคุมและติดตามการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3.ควบคุมและตรวจสอบการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 4.ปรับปรุงและรักษามาตรฐานการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ISO,HACCP,GMP,BRC 5.ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ % PRODUCTION YIELD เพิ่มขึ้น 6.ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการผลิต และดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการผลิต
  1. เพศชาย หรือ หญิง/อายุระหว่าง 27 – 35 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์หรือเคยทำงานโรงงานผลิตอาหาร 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทำงานในผลิตภัณฑ์ Dry Blending กลุ่มผง หรือ Ready To Drink จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีภาวะผู้นำ ความละเอียดรอบคอบ การตัดสินใจ และการติดตามงาน
  6. มีวิสัยทัศน์ วางแผน คิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ สอนงาน และทำงานเป็นทีม
  7. มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ ISO , HACCP ,GMP และ BRC
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
  9. มีความรู้ระบบปฏิบัติการ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) (กรุณาระบุรายละเอียดส่วนตัวโดยละเอียด) 2. สมัครผ่าน E-mail ด้านล่าง 3. เข้ามากรอกใบสมัครงานที่บริษัทฯ ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งระบุการทำงานโดยละเอียดพร้อมทั้งระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง
คุณเมธาพร, คุณภูริวัจน์
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
: 02-731-1029 ต่อ 6204-6205
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 2
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี