26 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ - เบียร์สด - นครราชสีมา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.นครราชสีมา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
· จัดทำเปรียบเทียบยอดขายเบียร์สด · จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, HOS ฯลฯ · จัดทำรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย · จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้า · จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง · จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น รับงานฟังก์ชั่น, ติดตั้งร้านค้าเปิดใหม่, ติดตั้งลานเบียร์สดถาวร-ชั่วคราว, จัดทำสัญญาเบียร์สด · ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย · จัดทำยอดขายเบียร์สดต่อหัวจ่าย · รายงานสต๊อคอายุเบียร์สด · รวบรวมแผนเยี่ยมร้านค้าOn Trade ของผจก.และผช.ผจก. · จัดทำรายงาน POP POS พร้อมกระทบยอดลูกหนี้ · รับ-ส่งเอกสาร,ประสานงานและติดตามงานจากฝ่ายขาย · จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้อุปกรณ์เบียร์สด · จัดทำหนังสือยืนยันยอดอุปกรณ์เบียร์สดโรงงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 1 ปี
 3. มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management
 5. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 6. มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 7. มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่ม
 8. มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 9. มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 10. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 11. มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 12. มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 13. มีทักษะในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 14. มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 15. มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 16. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 17. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
Jidapa, Sasithorn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
โทรศัพท์ : 02-078-5896, 02-078-5898, 02-078-5991 ต่อ 1945, 098-250-6912, 098-250-6913
อีเมล : thaibev_988@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดนครราชสีมา
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้