24 ต.ค. 64

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์ - เอเย่นต์ (บุรีรัมย์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.บุรีรัมย์

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
· รวบรวมข้อมูลยอดขายประจำเดือน/สะสมเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ · ตรวจสอบรายงานยอดขาย และรายงานยอดขายเปรียบเทียบต่อเดือนต่อปี · ตรวจสอบฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, Line OA ฯลฯ · ตรวจสอบรายงานค้างขน Ag , ตรวจสอบรายงานอายุสินค้า ตรวจสอบรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง · จัดทำและตรวจสอบเงินจูงใจ, เบี้ยเลี้ยง · จัดทำและตรวจสอบรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย · รายงานสินค้าคงเหลือ – อายุสินค้า เอเย่นต์/ซับเอเย่นต์ รายSKU · รวบรวม สรุป วิเคราะห์รายงานกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ · บริหารจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับเอเย่นต์ - ซับเอเย่นต์ ฯ · วิเคราะห์และวางแผนข้อมูลร่วมกับผู้บังคับบัญชา · ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี รวมถึงควบคุมแผนงบประมาณประจำปี และติดตามการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณของศูนย์, ภาคการขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ · สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงทิศทางและแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 4. มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 5. มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน
 6. มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 7. มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 8. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 9. มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 10. มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 11. มีภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 12. มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 13. มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 14. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 15. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
Jidapa, Sasithorn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
โทรศัพท์ : 02-078-5896, 02-078-5898, 02-078-5991 ต่อ 1945, 098-250-6912, 098-250-6913
อีเมล : thaibev_994@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดบุรีรัมย์
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้