29 พ.ย. 64

หัวหน้าทีมส่งเสริมการขายร้านค้าปลีก (มหาสารคาม ระยอง)

pin location
pin location

จ.มหาสารคาม

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
· จัดทำแผนเยี่ยม และการทำกิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ · เข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมายตามแผนการเยี่ยม เพื่อสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการขาย ดูแลการตั้งโชว์ และสต๊อกสินค้า การติดสื่อต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องตา ต้องใจ แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า · ดูแล และควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัทฯ · ผลักดันสินค้า และกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านปลีกที่ดูแล · กำหนดแผนเยี่ยมร้านค้าปลีกเป้าหมาย · แจ้งกิจกรรมรายเดือนให้กับร้านปลีกรับทราบทุกเดือน · ประสานงาน ระหว่าง บริษัทฯ กับ ร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุผลสำเร็จ · สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านปลีก เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย · การส่งบิลขาย ถูกต้องตรงกับสต็อก · ทำรายงานสรุปการขายตามที่บริษัทกำหนด
 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ การประสานงาน และ การเจรจาต่อรอง
 5. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 6. มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 7. มีทักษะการขาย
 8. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 9. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
 10. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และองค์กร
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 12. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 13. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
 14. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Wararat, Jidapa, Sasithorn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
2 อัตรา - (มหาสารคาม ระยอง)
จังหวัดมหาสารคาม