27 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธิ์ ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง

pin location
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ตรวจสอบและจัดทำรายการตรวจสอบรายการสินค้า สต็อคคงเหลือ, สถานะสินค้า,สินค้า Promotion, สินค้าพิเศษ, สินค้าชำรุด,ค้างสต็อค 2.เตรียมงาน Support สาขา, จัดทำ คู่มือ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการทำงาน, ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน สนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆ 3.ตรวจสอบและควบคุมดูแลงานด้านการจัดทำข้อมูล สรุปยอดขาย กำไร ยอดเติบโต เทียบเป้า,รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในระบบงานค้าปลีกและคลังสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม SAP,BI หรือโปรแกรมด้านวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถอ่านงบการเงิน วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนได้ ล
 6. ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล,ตรวจสอบข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 • ทางเว็บไซต์ JobThai
 • ทาง E-mail สมัครงานได้ที่อีเมล์ด้านล่าง
 • คุณกิ่งแก้ว
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร