JobThai
28 มี.ค. 66

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

pin location
pin location

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
1.จัดทำแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 3.วิเคราะห์แก้ไขปัญหา / สาเหตุของการเกิดBREAK DOWN เครื่องจักร และเก็บข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกต้องและมีความเที่ยงตรง
  1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลและควบคุมระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความรู้ด้านระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร / และงานช่างทั่วไป
  4. มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้ากำลังหรือระบบควบคุมเบื้องต้น
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่องาน มีความละเอียดรอบครอบ และมีความขยันอดทน
  6. สามารถออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ และเขียนโปรแกรม PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. ส่งประวัติทาง E-mail 2. สมัครผ่าน Jobthai
แผนกทรัพยากรมนุษย์
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
โรงงาน ถ.พระราม 2 สำนักงาน 1526-1540 ซ.พัฒนาการ 48
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
: โรงงาน 034-772-044 - 49 ต่อ 201, 203
LINE ID: hrasiatic
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม