3 ธ.ค. 64

Management trainee (ประจำแผนกเครื่องจักร)

pin location
pin location

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon18,000-25,000
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
1.ช่วยติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2.ติดต่อประสานงานภายในองค์กรเพื่อประกอบการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทำงาน 3.ช่วยวางแผนการแก้ปัญหา ป้องกันการผิดพลาดในการทำงาน และพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 4.ช่วยเหลืองานของแต่ละแผนกเช่น การนำเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูล และการพัฒนาการทำงาน 5.ช่วยติดตามความคืบหน้างานของแต่ละแผนกที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม 6.ตรวจสอบ บันทึก ยืนยัน และแจ้งเตือน ตารางนัดของผู้บริหาร 7.สามารถบริหารจัดการงานและแผนกที่ได้รับมอบหมายได้ 8.สามารถดูแล และวิเคราะห์แก้ปัญหาเครื่องจักรในระยะยาวได้
  1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล
  2. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint , E-mail) ได้ดีมาก
  3. มึความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
  4. มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. สามารถปรับตนเองให้เข้ากับการทำงานใหม่ๆได้ เรียนรู้ไว และขวนขวายหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  6. ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
  7. อายุ 27 ปีขึ้นไป
  8. มีประสบการณ์การในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความอดทนต่องแรงกดดัน
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com
แผนกบุคคล
บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
95 หมู่ 8
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
: 02-983-3900 ต่อ 226
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
มาทางถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ขับตรงมาประมาณ 6 กม. บริษัทอยู่ทางซ้าย ตรงซอยทางเข้ามีบริษัท เลอศักดิ์ สเตนเลส เข้ามาในซอยประมาณ 1 กม. ก็จะถึง บจก.ส.ศิลป (2521)