รับสมัครด่วน
20 ต.ค. 64

RM Technician/Technician (ประจำสาขา SCG บางซื่อ)

pin locationLocation
pin location

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
Reactive Maintenance Technician • ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขระบบสาธารณูปโภคของอาคารและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบงานโยธาอาคารและสถานที่ , งานระบบสุขาภิบาล,งานระบบไฟฟ้า-สื่อสารอาคารสำนักงาน และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบ CMMS ที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขระบบสาธารณูปโภคของอาคารและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาทีกำหนด (SLA:Service Level Agreement ) • ควบคุมและดูแลการดูแลวัสดุอุปกรณ์ (Spare part) ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข • ตอบสอบและดูแลระบบควบคุมเพลิงไหม้อัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของพื้นที่และผู้รับเหมาช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกในงานซ่อบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธาณูปโภคและสถานที่ทำงาน • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการทำงานของลูกค้า (TOR) ตามที่ได้รับมอบหมาย Technician • จัดทำแผนการการเดินระบบสาธาณูปโภค และสถานที่ทำงาน (Master operation plan) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า • ควบคุมและดูแลการเดินระบบสาธาณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความพร้อมในการใช้งานอาคารและสถานที่ทำงาน • จดบันทึกการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นของระบบสาธาณูปโภคและสถานที่ทำงาน เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้นำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สธรรมชาติ • ตอบสอบและดูแลระบบควบคุมเพลิงไหม้อัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้อง • แก้ไขระบบสาธาณูปโภคและอุปกรณ์ที่ขัดข้องหรือเสียหายเบื่องต้น และประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของพื้นที่และผู้รับเหมาช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกกับโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธาณูปโภคและสถานที่ทำงาน • ควบคุมและดูแลระบบควบคุมอาคารและอุปกรณ์อัตโนมัติ (BAS: Building Automation System ) • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการทำงานของลูกค้า (TOR) ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาโยธา, เครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบสาธาณูปโภคของอาคารและสถานที่ทำงาน อย่างน้อย 3- 5 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ในงานด้าน Sanitary, HVAC, Electric power Supply, Fire alarm, Fire protection system
  4. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบ Sanitary, HVAC, Electric power Supply, Fire alarm, Fire protection system
  5. มีความรู้พื้นฐาน Computer, Microsoft Windows, Microsoft Office
  6. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ - สนใจสมัครติดต่อ คุณจินตนา และ คุณณฐกานต์*
Contacts
คุณอรทัย
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 092 250 9541
Email : sodexo14_456@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Location
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company