6 ธ.ค. 64

ENGINEER

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
- ออกแบบและสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับ Mechanical Design - จัดเตรียมเอกสาร BOM & Drawing และประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ และฝ่ายผลิตเพื่อกำหนดแผนงานการผลิต - ร่วมออกแบบและติดต่อประสานงานตาม Concept งานที่ลูกค้าต้องการ - ติดต่อประสานงานและตรวจสอบหน้างานที่ไซต์งานของลูกค้า - วางแผนงานร่วมกับทีมเพื่อส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดของลูกค้า - ควบคุมการทำงานให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา - ติดตั้งหน้างานบริษัทลูกค้า
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม เครื่องกล เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถอ่านแบบก่อสร้าง และสามารถถอดแบบเป็นรายการวัสดุได้
  3. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,Solid Works ได้ในระดับดีมาก
  4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
  6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ทั้งประจำและเป็นครั้งคราว)
  7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและนอกเวลาทำการได้
เอกสารประกอบการสมัครงาน  1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3.สำเนาการศึกษา  4.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
คุณอนุชิต ศรีตะวัน
A.T.DESIGN&SERVICE Co., Ltd.
1122/8 หมู่ที่ 6
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ