23 ก.ค. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon15,000 - 20,000
number of positions icon
number of positions icon1
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก 2. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน งานระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบโทรศัพท์ อาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องงานในโรงงานทั้งหมด 3. ดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในโรงงาน 4. ดูแลงานระบบบำบัดน้ำเสีย 5. ประเมินอันตรายที่เกิดจากหน้างานได้ โดยกำหนดวิธีการปฎิบัติงานให้ปลอดภัยต่อการทำงาน 6. มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP BRC IFS เป็นต้น 7. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 8. ควบคุมดูแลแให้พนักงานฝ่ายวิศวกรรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท
  1. เพศชาย
  2. อายุ 26 ปีขึ้นไป
  3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  4. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงและ PM ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนสูง
  6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  7. มีความคล่องตัว สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  8. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานหนักได้
  9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานด้าน Office ได้เป็นอย่างดี
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - โทรติดต่อสมัครที่บริษัท คุณวิทยา
คุณพรพิมล สมิตะเกษตริน
บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง จำกัด
71/12 หมู่ที่ 3
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
: 034-134-501 ต่อ 218 หรือ 065-496-9165
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร