16 ก.ย. 64

งานบริหารความสะอาด (Hygiene Service) สาขาเซ็นทรัลอยุธยา

pin location
pin location

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลอยุธยา • ดูแลและควบคุมแก้ปัญหางานรักษาความสะอาดประจำสาขา • จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพงานรักษาความสะอาด • ดูแลและควบคุมการทำงานของแม่บ้าน Subcontract • วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขงานรักษาความสะอาด • จัดทำมาตรฐานเครื่องแบบ น้ำยา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด • รวบรวมข้อมูล สถิติ ทำรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนวิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒนา • งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา
  1. ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ตรงด้านงานรักษาความสะอาดม นิติบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานจากศุนย์การค้าหรือฏรงแรมจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขา เซ็นทรัลอยุธยา
  5. ทัศนคติดี, มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
-สมัครด้วยตนเอง -สมัครโดยส่งประวัติผ่าน Email -สมัครออนไลน์ผ่าน Website : www.cpn.co.th สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สาขากรุงเทพ และปริมณฑล สำนักงานใหญ่ : 02 6675555 สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ : 02 6407000 สาขาลาดพร้าว : 02 7936000 สาขารัตนาธิเบศร์ : 02 8346000 สาขาปิ่นเกล้า : 02 8775000 สาขารามอินทรา : 02 7903000 สาขาบางนา : 02 7636000 สาขาพระราม2 : 02 8664300 สาขาพระราม3 : 02 6496000 สาขาพระราม9 : 02 1035999 สาขาแจ้งวัฒนะ : 02 1010000 สาขาเวสต์เกต : 02 1027999 สาขาอีสวิลล์ : 02 1025000 สาขาศาลายา : 034 100888 สาขามหาชัย : 034 112777 สาขาภาคตะวันออก สาขาชลบุรี : 033 003333 สาขาพัทยาบีช : 033 003999 สาขาพัทยาเซ็นเตอร์ : 038 361456 สาขาระยอง : 033 013333 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาขอนแก่น : 043 001000-9 สาขาอุบลราชธานี : 045 950699 สาขานครราชสีมา : 044 001555 สาขาอุดรธานี : 042 110555 สาขาภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต : 053 999199 สาขาเชียงราย : 052 020999 สาขาเชียงใหม่ เฟสติวัล : 052 001777 สาขาลำปาง : 054 010555 สาขาพิษณุโลก : 055 000991-9 สาขาภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ : 074 801555 สาขานครศรีธรรมราช : 075 803333 สาขาภูเก็ต : 076 291111 สาขาสมุย : 077 962777 สาขาสุราษฎร์ธานี : 077 963555
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
รับสมัครด่วน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา