รับสมัครด่วน
22 พ.ย. 64

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมขนส่ง (Logistics / ปฏิบัติงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

pin location
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary icon
salary icon30,000+
number of positions icon
number of positions icon2
1.จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 2.วิเคราะห์ผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 3.นำเสนอผลการสำรวจฯ ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นวิทยากร 4.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่เข้าอบรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม 6.จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติและส่งให้กับส่วนบัญชี เพื่อทำการเบิกค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดฝึกอบรม 7.จัดทำหลักสูตรและสื่อการสอน 8.ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาหลักสูตร 9.ประเมินผลการฝึกอบรม 10.ติดตามผลการฝึกอบรม 11.สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 12.นำเสนอผลการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา
  1. อายุ 28-35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถจัดทำสื่อในการสอนได้
  4. มีความรู้เรื่องกระบวนการจัดส่ง, ความปลอดภัย อันตรายจากรถ หรือสิ่งที่บรรทุก
  5. หากสามารถขับรถเทรลเลอร์ รถสิบล้อได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะการ Presentation, การสื่อสาร, การประสานงาน ในระดับดีมาก
  7. มี Service Mind
  8. สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
สุณีพร อินเต้ (อุ้ม)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี