29 ก.ค. 64

Student Supervisor - (ครูสอน Programming,วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

pin location
pin location
bts iconราชเทวี
salary icon
salary icon25,000 + (ตามประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- สอนและดูแลให้คำปรึกษาแก่เด็ก นักเรียน รายวิชาดังนี้ 1 Programming 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ระดับพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
  1. ปริญาตรี หรือโท ทั้งในและต่างประเทศ
  2. จบคณะที่เกี่ยวข้องในวิชาที่สอน เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก
  4. ทำงานเต็มเวลา 5 วันต่อสัปดาห์
  5. มีความสามารถในการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
  6. รักงานสอนและการค้นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
  7. อายุ 22-40 ปี
  8. สามารถสอนได้ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษจะ พิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ - ผู้ที่สนใจสามารถ Walk-In เข้ามาสำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.
คุณชนัญชิดา เลิศภา
บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น11 ถ.พญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) ติด BTS ราชเทวี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สยามฯ OASIS
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีราชเทวี เดินไปทางสะพานหัวช้าง ประมาณ 70 เมตร จะถึงอาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขึ้นชั้น 11 จะพบสำนักงาน