19 ก.ย. 64

Accounting Executive (Sr)

pin location
pin location
bts iconราชเทวี
salary icon
salary icon25,000 + (ตามประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions icon1
- จัดทำงบการเงิน ลงบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเบิกจ่าย - จัดทำข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีซื้อ - ขาย - ดูแลและตรวจสอบงานภายในทีม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง/ชาย อายุ 26-32 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
  4. มีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถปรับตัวและเรียนรู้ระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาอันดับแรก
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ - ผู้ที่สนใจสามารถ Walk-In เข้ามาสำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.
คุณชนัญชิดา เลิศภา
บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น11 ถ.พญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) ติด BTS ราชเทวี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีราชเทวี เดินไปทางสะพานหัวช้าง ประมาณ 70 เมตร จะถึงอาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขึ้นชั้น 11 จะพบสำนักงาน