15 ต.ค. 64

ผู้จัดการ/หัวหน้างานสำนักงานพัฒนาธุรกิจ ประจำจังหวัดชลบุรี จันทบุรี นครปฐม

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary icon30,000-40,000 บาท
number of positions icon
number of positions iconจำนวนมาก
- กำหนดแผนงานการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานรวมของบริษัทฯ - รับผิดชอบ สรรหาลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดทุกเดือน - จัดอบรม และสัมมนาให้กับผู้สมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถสื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ - สื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้เกี่ยวกับกับธุรกิจได้อย่างครบถ้วน - ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มสมัคร จนถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญา ได้ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด - บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฎิบัติงานให้สอดคล้องต่อนโยบาย - อบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกับธุรกิจให้กับพนักงานได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ - ดูและความเรียบร้อยของส่วนกลางที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน และ วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
 1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-42 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ ป.โท ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 2-5 ปี
 4. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง นำเสนอการขาย ประสานงาน และปิดการขายได้ดีเยี่ยม
 5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 6. มีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานขายและงานบริการ
 7. สามารถปฎิบัตงานประจำต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้
 8. มีทักษะในการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ รายงานยอดขาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 9. มีทักษะความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธืดี ทัศนคติเชิงบวก สุขุมรอบคอบ มีทักษะด้านพัฒนาและการแก้ไขปัญหา สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
 10. ชอบความท้าทาย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 11. หากเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. มีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 13. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโชห่วย
 14. สามารถแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละเหตุการณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกได้
Email สมัครผ่าน JobThai สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณตี๋
TD Tawandang (ถูก ดี มีมาตรฐาน)
LINE ID: 0657787700
ประจำจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี นครปฐม
หลายจังหวัด