JobThai
24 พ.ค. 65

Production Supervisor

pin location
pin location

อ.สามพราน จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2.ควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ถูกต้องในการผลิตแต่ละวัน 3.ควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งควบคุมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 4.ปฏิบัติงานด้าน BRC, GMP, HACCP, HALAL ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร BRC, GMP, HACCP, HALAL
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครผ่าน E-mail
คุณจีรนุช
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด
99/1 หมู่2 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม