JobThai
รับสมัครด่วน
25 ก.ย. 65

เจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator (จตุจักร)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary icon13,000-15,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon20 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
(เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ระบาด ช่วงนี้งดการเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง ให้โทรมาลงทะเบียน สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์เท่านั้น) ลักษณะการทำงาน : 1. งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1.1) สนับสนุนการจัดเตรียมรูปภาพและแผนที่ตั้ง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.2) สนับสนุนงานการตลาด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ดูแลลูกค้า ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 1.3) สนับสนุนและรองรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้บริการข้อมูลและคำแนะนำ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ (Call Center) การจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร และการสแกนเอกสารเข้าระบบ 2. งานด้านเอกสาร 2.1) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.2) สนับสนุนงานด้านเอกสารและงานธุรการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลลงระบบ การจัดทำรายงานสรุป การจัดเก็บและคัดแยกเอกสารเพื่อสแกนเอกสารเข้าระบบ 2.3) สนับสนุนงานเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบเอกสาร ประสานงานและดำเนินการคัดรับรองเอกสารจากหน่วยงานภายนอก 2.4) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีและงานทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ 2.5) สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร การจัดทำทะเบียนงาน การเตรียมเอกสาร 2.6) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ 3. งานด้านการบันทึก ทำรายงานและประสานงาน 3.1) สนับสนุนงานด้านสวมสิทธิคดีและโอนสิทธิเรียกร้อง 3.2) สนับสนุนการบันทึกข้อมูลรายงาน จัดทำวาระการประชุม และการจัดเตรียมข้อมูล-ส่งงานประเมิน 3.3) สนับสนุนการรับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงประสานงานการซ่อม เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการซ่อมบำรุงงาน ประสานงาน จัดทำบันทึกเอกสาร วัน/เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 3. ไม่จำเป็นต้อมมีประสบการณ์
 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้ โรควัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง และไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและยาเสพติด
 7. ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่เคยผ่านงานมาแล้วก่อนหน้านี้
 8. มีความรู้ และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 9. ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 10. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน
 11. ไม่เป็นผู้มีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
วิธีการสมัคร
สนใจสมัครงาน Apply ใบสมัครไว้ ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครและจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปสัมภาษณ์เอง เริ่มงานวันที่ 1/6/21
ติดต่อ
คุณกัญญารัตน์
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
(เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ระบาด ช่วงนี้งดการเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง ให้โทรมาลงทะเบียน สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์้ท่านั้น) อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 99/19 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
โทรศัพท์ : 085-155-6190
อีเมล : onetoonecontacts_90@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.onetoonecontacts.com
LINE ID: KT9934
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : ตึกซันทาวเวอร์ จตุจักร
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้