JobThai
9 ส.ค. 65

Section Chief (Maintenance Project)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงานในทีม รวมทั้งวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการบำรุงรักษา ตลอดจนนำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้น สอบทานการซ่อมบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข (Preventive & Corrective Maintenance) ของระบบที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนงาน แผนงบประมาณและแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งปฎิบัติตามและติดตาม ตลอดจนร่วมประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาส (Quarter Review) เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคลัองกับสถานการณ์ • เสนอแนะวิธีพัฒนา ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสภาพปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง หาสาเหตุและวางกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบงานและขั้นตอนการดำเนินงานภายในที่เสนอแนะให้มีประสิทธิภาพ • ดูแลพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด • ให้คำปรึกษาแนะนำ/สอนงานแก่พนักงานในหน่วยงานเกี่ยวกับงาน หลักการและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทั้งทางด้านเทคนิค และการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการทำงานและผลิตภาพของผลงานที่เพิ่มขึ้น • ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ รวมทั้งสอนงานและให้คำแนะนำแก่ทีมงาน เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยศึกษาทำความเข้าใจในระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ทีมงาน ลูกค้า/ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหา หรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง • วางแผนการซ่อมบำรุงและสอบทานผลการซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย (Corrective Maintenance) เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเป็นปกติ โดยวางแผนการซ่อมบำรุง ประมาณระยะเวลาการซ่อมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง รวมทั้งสอบทานความเรียบร้อยในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่สำรองให้ความรวดเร็วและถูกต้องตามแนวทางหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติซ่อมบำรุงที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / อิเล็กทรอนิกส์ / การสื่อสารโทรคมนาคม / เครื่องวัด
  2. มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการบำรุงรักษา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความสามารถในการประสานงาน/มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  4. มีไหวพริบปฏิภาณและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำและบริหารจัดการภายในทีม
  6. มีความสามารถในการวางแผนงาน
  7. มีความสามารถในการคำนวณและความละเอียดรอบคอบ
  8. ความอดทนทำงานภายใต้ความกดดันได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางอีเมล - สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครที่บริษัท
ติดต่อ
คุณสุธีรา
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-9955
อีเมล : amrasia_95@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-591-7022
เว็บไซต์ : http://www.amrasia.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้