26 พ.ย. 64

制造过程质量工程师 Manufacturing process quality engineer

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1.负责承接和解读研发部输入的产品法规,对产品法规生产一致性管理策划,确保生产产品持续满足法规要求 Undertake and interpret the product laws and regulations input by R & D department, plan the conformity management of product laws and regulations, and ensure the products meet the requirements of laws and regulations continuously 2.负责开展整车年度确认检验(排放试验等) Responsible for carrying out annual vehicle verification inspection (emission test, etc.) 3.开展整车及零部件一致性核查 Carry out the consistency check of the whole vehicle and parts 4.负责关键零部件的可追溯性管理 Responsible for the traceability management of key components
  1. Bachelor degree, quality management, vehicle engineering, machinery manufacturing and other engineering majors
  2. Working years and qualifications: More than 1 year working experience in product certification regulations
  3. English Requirements: ability to report work.
  4. More than 3 years experience
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน Jobthai
ฝ่ายบุคคล
Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Company Limited
111/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง