20 ก.ค. 64

Sales Executive Trainee ประจำ จ.ตราด

pin location
pin location

อ.เมืองตราด จ.ตราด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon2
1.เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและผ่านการประเมินที่ได้วางไว้ 2.เรียนรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม 3.ออกตลาด/เยี่ยมลูกค้า/เปิดร้านค้าใหม่/การขายสินค้า ตามแผนปฏิบัติงาน 4.เรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5.นำความรู้จากการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย 7.จัดทำรายงานและสรุปงานที่ได้รับมอบหมาย 8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุระหว่าง 22-27 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 4. รักงานขาย ชอบงานท้าทาย พร้อมที่จะเรียนรู้
 5. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 6. สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 7. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทฯ
 • ทาง E-mail Address
 • คุณชลลดา
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  LINE ID: HRROZA
  ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด