13 ก.ย. 64

Android Developer

pin location
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามข้อตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
•Design and Develop mobile application on Android platform •Participate in planning, creating, testing design and functionality of mobile or development projects •Develop, maintain, and support mobile •Collaborate with team, share idea and thoughts
 1. •At least 1 years of experience in Android Development
 2. •Knowledge in java or kotlin programming language (for android developer)
 3. •Knowledge of XML, JSON
 4. •Knowledge of Design Pattern; for example, MVC is plus
 5. •Knowledge of Hybrid programming eg: React Native, Flutter is plus
 6. •Programming experience in connecting to API Service or Web Service
 7. •Understand client requirements and how they translate in application features
 8. •Write high quality source code to program complete applications within deadlines, Write well designed, testable, efficient code
 9. •Collaborate with a team of IT professionals to set specifications for new applications
 10. •Conduct functional and non-functional testing. Perform unit and integration testing before launch
 11. •Troubleshoot and debug applications Work on bug fixing and improving application performance.
 12. •Evaluate existing applications to reprogram, update and add new features
- ส่งอีเมล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply now ผ่าน JobThai
คุณอดุลย์ อโนทัย
Anywhere 2 go Co., Ltd.
12/1 ถ.ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-037-7555 กด 4 ต่อ ฝ่าย HR, 02-037-7555 กด 4 ติดต่อ ฝ่าย HR ,
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร