27 พ.ย. 64

Finance Officer เจ้าหน้าที่บัญชี

pin location
pin location

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon4
1.ตรวจและจัดทำ ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา (ภงด3 ) , ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด53) , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 2.ตรวจเงินเข้าและออกใบเสร็จค่าอุปกรณ์ลูกค้า 3.ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 4.ยื่นภาษีต่างๆของบริษัท 5.ติดต่อหน่วยงานสรรพากร 6.จัดเก็บเอกสารทางภาษี,หัก ณ ที่จ่าย ,ใบเสร็จรับเงิน เพื่อแสดงภาษี 7.งานที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา
  1. ปริญญาตรีบัญชีหรือการเงิน
  2. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
  3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านภาษี
  5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
  6. สามารถเรียนรู้และใช้โปรแกรมบัญชีของบริษัท
  7. ทำงานละเอียดและรอบครอบ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  9. มีทัศนคติที่ดี
- สมัครผ่าน Email hrd@heroexpress.co (.co อย่างเดียว ไม่ใช่ .com / .co.th) - สมัครผ่าน JobThai
Khun Piyaphorn Kulmamark
Hero Express
155/8-9 ถนนมาตุลี
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์