23 ก.ค. 64

IT Support

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon18,000-25,000
number of positions icon
number of positions icon1
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software -เข้าใจการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ -มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น word excel 2.ดูแลระบบ Network และ CCTV -เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาระบบ Network TCP/IP ได้ Router LAN Switch -แก้ไข ดูแล ตรวจสอบ เปลี่ยน ซ่อมแซมระบบ CCTV ของบริษัทได้ 3.ทำเอกสาร-รายงาน -จัดทำเอกสารประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ -จัดทำรายงานและเบิกจ่ายอุปกรณ์ 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในการดูแลระบบสารสนเทศ
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้
 5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware / Softwareและการดูแลระบบ Network
 6. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(อ่อนนุชและหนองแขม)
 7. มีทักษะในการสื่อสาร อบรมให้ความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
 8. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
 • Khun Kampanaj, Khun Paradon
  บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
  127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  : 02-294-8355 ต่อ 108
  สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  ใช้รถประจำทางสาย 22, 62, 67, 77, 102, 180, 519 หรือจะขับรถมาทางด่วนเฉลิมมหานคร