3 ส.ค. 64

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บก

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.วางแผนทดลองตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัท และอนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2.วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดลองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  1. เพศชาย-หญฺิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาอาหารสัตว์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านการออกสูตรหรือวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 3 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO,GMP
  6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเชิงวิชาการ
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่าน E-mail recruitment@inteqc.com
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC GROUP
77/12 ม.2ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
LINE ID: @699yperg
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf