22 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารความปลอดภัย

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.1 จัดทำ / ปรับปรุง / นำเสนอ / แก้ไข / ควบคุมระบบคุณภาพ BSC/ RMC /ISO(QP,SD,WI,FM) /RISK ระเบียบและประกาศ 1.2 จัดทำและรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัด(KPI) ระดับฝ่าย/ แผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงติดตามสรุปรายงานผลดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.3 สืบหาข้อเท็จจริง / ปรับปรุง / แก้ไข ข้อเรียนเรียนCC, ข้อเสนอแนะSUG ของฝ่ายบริหารความปลอดภัย และฝ่ายรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) รวมถึงการติดตามเพื่อปิดสรุป 1.4 จัดทำและรวบรวมข้อมูลงบประมาณงานโครงการ งบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยประสานงานกับผจก.ในแต่ละแผนกของฝ่ายบริหารความปลอดภัย และฝ่ายรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ 1.5 จัดทำหนังสือออกต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใน – ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารความปลอดภัยและฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดเก็บสำเนาเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน 1.6 ตรวจรับ ลงบันทึก เอกสารเข้า - ออก และ รับ-ส่ง เอกสารต่างๆ ผ่านระบบการควบคุมที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระเบียบ 1.7 จัดเตรียมและประสานงานการฝึกอบรมภายใน-ภายนอกของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและฝ่ายรักษาความปลอดภัยตามแผนงานที่กำหนด 1.8 จัดทำและประสานงานการส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามพรบ.รปภ. 1.9 จัดเตรียมและประสานงานการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีให้กับผู้เช่าและพนักงานบริษัท ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 1.10 สรุปรายงานอัตรากำลังพลของฝ่ายรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ 1.11 ติดตามและรายงานยุทธภัณฑ์ที่มีในครอบครองรวมทั้งการต่ออายุยุทธภัณฑ์ประจำปี ของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและฝ่ายรักษาความปลอดภัย MBK-SFS อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 1.12 ดูแลและติดตามทรัพย์สินสำนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี(ทุกสาขา)
  2. ประสบการณ์ในการจัดทำด้านงานธุรการเอกสารและจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 1 ปี
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-853-7223, 02-853-7217, 02-853-9000
อีเมล : mbk-center14_624@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-853-7000
เว็บไซต์ : https://www.mbkgroup.co.th
LINE ID: @mbkcareer
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้