รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 64

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าวัตถุดิบ/หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป

pin location
pin location

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
-ประสานงานและควบคุมดูแลวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิต -ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบประจำเดือน -จัดทำทำรายงานต่างๆ -ประสานงานและควบคุมดูแลสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามแผนการผลิต -ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า -ตรวจสอบสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน -จัดทำทำรายงานต่างๆ
 1. เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีทักษะในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. ชอบทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 7. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • คุณภนิตา เรือนดีสิริ
  บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
  48/9 หมู่ที่2 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดดชลุรี 20160
  LINE ID: airpanita
  ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี