JobThai
รับสมัครด่วน
30 ก.ย. 65

Fleet and General Service Officer(ช่างยนต์)

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
งานยานพาหนะ -ประสานในการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ จดทะเบียน และชำระภาษีประจำปี -คัดสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ, คัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและซื้อแผ่นป้ายทะเบียน (กรณีชำรุด สูญหาย) -ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในตัวรถที่ใช้ในกิจการของบริษัทให้ถูกต้องตามระเบียบขนส่ง -ดำเนินการขอและต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แจ้งบรรจุ/แจ้งหยุดการใช้รถในสถานประกอบการให้ถูกต้องตาม พรบ.การขนส่งทางบก -จัดเก็บเอกสารเล่มทะเบียน กรมธรรม์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานการสรรหา ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงยานพาหนะ รวมทั้งกลั่นกรองปัญหาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบกำกับ ดูแล รถยนต์ส่วนกลาง งานอุบัติเหตุและประกันภัย -ประสานงานร่วมกับบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยเกี่ยวกับงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ของบริษัท -ประสานงานการแจ้งทำประกัน, ยกเลิกและขอเคลมประกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพพนักงาน -ประสานงาน ติดตามงานอุบัติเหตุรถยนต์ เจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความต่อรองค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน , เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัยหรือคู่กรณี -ประสานงานแจ้งเคลมประกันกรณีทรัพย์สินบนรถที่บริษัทฯ รับจ้างขนส่งสินค้าได้รับความเสียหาย งานด้านติดต่อหน่วยงานราชการ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ oการขอคัดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ยื่นเอกสารทางทะเบียน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า oการจดทะเบียนระเบียบข้อบังคับของบริษัทและคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท จากกระทรวงแรงงานหรือแรงงานจังหวัด oการชำระภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน เป็นต้น oการยื่นต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสะสมอาหาร และใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น งานด้านนิติกรรม -ประสานงานการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ -จัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือมอบอำนาจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบห งานบริหาร -กำกับ ดูแล ควบคุม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในงานด้านการรักษาความปลอดภัย งานด้านการรักษาความสะอาด และงานด้านการจัดส่งเอกสาร ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ปวส ขึ้นไปสาขาซ่อมบำรุงยานยนต์
 2. ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องงานซ่อมยานพาหนะ
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับรถยนต์อย่างเป็นระบบ
 5. การวินิจฉัยหาสาเหตุในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำว่าอะไรผิดปกติกับยานพาหนะที่ทำงานผิดปกติ
 6. กฎหมายจราจร และพ.ร.บ.ขนส่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป
 8. งานประสานงานราชการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now)
 • ทีมงานสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
  59 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  : 02-548-1111ต่อ1126,1193, 063-474-4175,091-119-3004
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี ถนนเสรีไทย87
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ