20 ต.ค. 64

Full Stack Developer

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon25,000 - 45,000
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
· Design and build the Web Application using javascript framework, and related technology stack e.g. HTML5, CSS, and React · Design and build the Web on Adobe Experience Manager(AEM) as CMS · Design and develop Microservices(REST/JSON) using Java or Node.js to support integration between Web Application and Existing API services to serve new business requirements · Collaborate closely with product team, design team and development teams across The1 Central group to understand and build what is needed · Take full ownership of projects from design to implementation and deployment · Work in an agile (Scrum) development environment which require participation from product design to product delivery · Produce and executes on well-documented technical designs · Responsible for software quality and performance which require to implement unit testing, contract testing or performance testing
  1. achelor of Computer Engineering, Computer Science or in relevant science field with appropriate experience
  2. Computer Language:- Javascript framework, React or Vue, Node.js
  3. Experiences in AWS services e.g. EC2, lambda, RDS, EKS
  4. Experiences in Container and CI/CD Jenkins pipeline
  5. HTML5, CSS, and related web technologies
  6. Agile development methodology
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตัวเองได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. - หรือส่ง Resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
คุณณัฐธีรดา(คุณนิด)
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
อาคารสีลมทาวน์เวอร์ ชั้น 2 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ (ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศาลาแดง (ต่อรถโดยสารประจำทาง) - รถโดยสารประจำทางธรรมดา 77, 15, 163, 164, 115 - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 76, 172, 514, 544, 547, 177, 77