2 ธ.ค. 64

Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.กำกับดูแลพนักงานสายการผลิต 2.บริหารงานสายการผลิต 3.ควบคุมคุณภาพงานสายการผลิต
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านสายการผลิต 3 - 5 ปี
 3. มีความรู้ด้านการจัดการ และบริหารงานเรื่องคน
 4. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้
 5. มีวิธีคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นระบบ
 6. มีความรับผิดชอบสูง
 7. สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • Interested and qualified candidates should send letter of application, together with a recent photo copy of transcripts and any references to address below
 • คุณปฐมไชย, คุณไมตรี
  KCE Group Company Co., Ltd.
  72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  LINE ID: hrkce
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร