รับสมัครด่วน
21 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์

pin location
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
คำอธิบายลักษณะงานโดยย่อ สนับสนุนงานและกิจกรรมการตลาด ให้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนยาบายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing plan) - สำรวจตลาด และกำหนดแผนกลุยุทธ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. Market & Competitor Analysis - วิเคราะห์ตลาด และคู่แข่งขัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหนือกว่า 3. บริหารยอดขายอาหารสัตว์ ให้ได้ตามเป้าหมาย ในหมวดที่ดูแล - Campaign promotion มี ROI ที่ชัดเจน 4. Customer need / Jurney หลักการ 20: 80 เพื่อกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น - ใช้งานระบบ SAP เพื่อนำข้อมูลมา Analysis ให้มีประสิทธิผลสูงสุด 5. พัฒนาและผลักดันสินค้าใหม่ หรือ สินค้านโยบาย (Develop & Launch new product) - ผลักดันยอดขายให้ได้ยอด และ GP ตามนโยบาย การศึกษาและประสบการณ์ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การตลาด สัตวศาสตร์ หรือ อื่นๆ ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ทางด้านProduct Strategy การตลาด หรือตลาด consumer product กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ จะพิจารณาพิเศษ 3.2 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (Knowledge) 1. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 2. บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3. จัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 4. กลยุทธ์การสื่อสาร และการสร้าง Brand ทักษะที่จำเป็นในงาน 1. คอมพิวเตอร์ Microsolf office โดยเฉพาะ Excel และ PWP ได้เป็นอย่างดี 2. ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ดี คุณลักษณะเด่นที่ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าปกติ 1. ปฏิบัติงาน ตจว หรือทริป ระยะยาวได้ 2. ปฏิบัติงาน เสาร์ อาทิตย์ได้ 3. มีใบอนุญาติขับขี่ ขับรถยนต์ได้ 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1. ปริญญาตรี สาขา : การตลาด สัตวศาสตร์ หรือ อื่นๆ
  2. 3-5 ปีขึ้นไป ทางด้านProduct Strategy การตลาด หรือตลาด consummer product กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ จะพิจารณาพิเศษ
  3. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  4. ปฏิบัติงาน ตจว หรือทริป ระยะยาวได้
  5. ปฏิบัติงาน เสาร์ อาทิตย์ได้
  6. มีใบอนุญาติขับขี่ ขับรถยนต์ได้
  7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  8. คอมพิวเตอร์ Microsolf office โดยเฉพาะ Excel และ PWP ได้เป็นอย่างดี
- ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ ที่นี่ >> https://career10.successfactors.com/career?company=betagropub - เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง - สมัครผ่าน JobThai
ฐาณิกาญจน์
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร