21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่บัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

pin location
pin location

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary icon25,000-50,000
number of positions icon
number of positions icon2
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี 1.ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัท 2.ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน 3.ดระบบและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 4.ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปิดงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน / 5.ไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งเตรียมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปิดงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน/ไตรมาส และรายปี 6.วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท 7.มีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษี 8.นำเสนอ Report ตามที่ผู้บริหารต้องการ 9.ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน 1.ดูแลการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 2.บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย 3.การรายงานผลการเบิก -จ่ายเงิน 4.การตรวจสอบทางระบบบัญชี 5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. วุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านต้นทุน AP/ AR
  4. มีประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่า 3 ปี มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
  5. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา
  6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษีนำเข้าและส่งออก ประสบการณ์บริษัท BOI
- Email - Jobthai
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
LETA STONE COMPANY LIMITED
สถานที่ทำงาน : 228 ม.8 สวนอุตสาหกรรม 304 IP7 เฟส3
ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
LINE ID: leta_ac
ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี