JobThai
รับสมัครด่วน
7 ธ.ค. 65

Sales (Product Philips) ดูแลพื้นที่ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.บึงกาฬ

pin location
pin location

จ.สกลนคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1อัตรา
- ดูแลรับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ Philips ให้ลูกค้ากลุ่มงานโครงการ/โรงงานอุตสาหกรรม - วางแผนการออกพบลูกค้าในแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้ารายใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. - ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่
  4. มี NoteBook ส่วนตัว
  5. มีประสบการณ์ วิ่งงาน ขายร้านค้า
  6. หากมีประสบการณ์ขายงานโครงการ หรือขายสินค้า Philips จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. คลิป VDO แนะนำตัว (ถ้ามี เพื่อประกอบการตัดสินใจ) 10. ผลงาน/Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
ดูแลพื้นที่ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.บึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร