21 ต.ค. 64

Welding Operator

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง

salary icon
salary icon10,050 บาท/เดือน
number of positions icon
number of positions icon10
1. จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับแผนการผลิต 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด 3. ดูแล รักษาความสะอาดของสายการผลิตให้สะอาดพร้อมสำหรับการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 4. ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร ในสายการผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งาน 5. คุมเครื่องจักรผลิตเชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงล่าง (Chassis)
  1. เพศชาย
  2. อายุ 20 - 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ปวส.
  4. มีประสบการณ์ตรงในสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ผ่านการฝึกอบรม งานเชื่อม Argon , Co2
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่าน Email
คุณโอมห์ หรือ คุณเค้ก
บริษัท เอคซ์ควิซิท ออโต้โมทีฟ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
111/1 หมู่ที่ 4 นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง