22 พ.ย. 64

Supervisor Warehouse

pin location
pin location

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จ.สระบุรี

salary icon
salary icon20,000 - 45,000
number of positions icon
number of positions iconหลายตำแหน่ง
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานและระบบรายวันในคลังสินค้ารวมถึงการดำเนินการรับ จัดเก็บ และจัดส่ง - ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามการค้าระหว่างประเทศ - ตรวจสอบประสิทธิภาพและกิจกรรมของคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุ KPI โดยเน้นที่การควบคุมต้นทุนเป็นหลัก - ตรวจสอบการดำเนินงานคลังสินค้าและการขนส่ง เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ - จัดการกระบวนการรับ และจัดส่งให้สอดคล้องกับธุรกิจที่วางแผนไว้อย่างคุ้มค่าและทันเวลา - ดูแลความปลอดภัย และความรับผิดชอบของวัสดุและสินค้า ที่อยู่ในการควบคุมสินค้าคงคลัง - ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทุกคน ในคลังสินค้า - ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในกระบวนการและระบบภายในขอบเขตของการขนส่ง
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ 2-5 ปี
  4. มีภาวการณ์เป็นผู้นำ สามารถดูแลและควบคุมการทำงานของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษพอได้ หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถทำงานเข้ากะได้
  7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะและการทำงานเป็นทีมที่ดี
-Email
Miss Benchamat Temwong
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี เลขที่ 198 หมู่ 7 WHA Saraburi Industrial Land
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี