16 ต.ค. 64

ผู้จัดการแผนกขายกิ๊ฟช็อป(ประจำสาขารังสิต คลอง 7)

pin location
pin location

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกกิ๊ฟช็อป และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 4. ตรวจสอบอัตรากำลังพลให้เพียงพอต่อการบริการลูกค้า 5. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ตรวจสอบงานต่างๆดังนี้ 6.1 ตรวจสอบสินค้า และเอกสารการโอนสินค้าเข้าให้ครบถ้วน 6.2 ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยอยู่สม่ำเสมอ 6.3 ตรวจสอบสินค้าใกล้จะหมดให้เร่งทำการสั่งซื้อ 6.4 ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าตาม Planogram 6.5 ตรวจสอบตรวจสอบหน้าขายไม่ให้สินค้าขาดหน้าขายเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา 6.6 ตรวจสอบป้ายราคาสินค้าให้ถูกต้อง 6.7 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6.8 ตรวจสอบสินค้าชำรุดไม่ให้ตกค้างในพื้นที่ขายเคลียร์สินค้าชำรุดออกวันต่อวัน 6.9 ตรวจสอบป้าย Top Stock ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกวัน 6.10 ตรวจสอบสินค้าเข้าใหม่ ที่ยังไม่ผูกตำแหน่งจัดเก็บ 6.11. ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในแผนกและการเคลื่อนไหวของสินค้า 7. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในแผนก
  1. เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย, ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  4. มีทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ ( Microsoft Office )
  5. มีใจรักในงานขาย และการบริการ
  6. มีทักษะการสื่อสาร การวางแผน ติดตามงาน และการบริหารทีมงาน
  7. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
- สมัครงานได้ทุกสาขาใกล้บ้าน - ผ่านทาง www.Jobthai.com
คุณกิตติศักดิ์ / คุณมิ้นท์
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี