27 พ.ย. 64

วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด

pin location
pin location

อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามผังโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
หน้าที่งานหลัก [Accountabilities] 1.ตรวจเช็ค อุปกรณ์เครื่องจักร ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแผนงานที่กำหนด โดยการตรวจเช็ค วัดค่าความสั่นสะเทือน มอเตอร์ , และค่าอื่นๆ ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ตามรายการ การตรวจ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และประเมิน งานซ่อมบำรุง 2. แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ที่เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ โดยปฏิบัติ ตามขั้นตอน , คู่มือ และ/หรือผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ เฉพาะทาง ทำการแก้ไข ซ่อมแซม เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องจักรสามารถ กลับมาใช้งานได้ปกติ ให้เร็วที่สุด 3.การ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทุกประเภทงาน โดยให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเรื่องความปลอดภัย และการขออนุญาต เข้าทำงานใน พื้นที่นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน , ผู้ร่วมงาน และอุปกรณ์ เครื่องจักร 4.จัดเตรียม Spare Part ต่างๆ ที่จำเป็น ในการแก้ไข ซ่อมแซม อุปกณ์ ต่างๆ โดยให้ทำการเบิก Part จาก คลังพัสดุ ตามขั้นตอนการเบิก-จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าพัสดุ ตรวจเช็คและทำการควบคุม Spare Part ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 5.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย , ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO และนโยบายของบริษัท 6.ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท โดยให้พิจารณาตามความเหมะสมจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ
 1. พนักงาน : รายเดือน
 2. เพศ : ชาย
 3. อายุ : 25- 45 ปี
 4. วุฒิการศึกษา : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
 5. ประสบการณ์ทำงาน : Maintenance Biomass Co-generation Power Plant. ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
 6. เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น.
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • นางสาวนุชจรี คงรื่น
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  118 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 13130
  : 035-343-020,021 หรือ 082-335-9900
  ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา