27 ก.ย. 64

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

pin location
pin location

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ควบคุม ดูแล สินค้าในบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตรวจสอบคุณภาพ วิจัยพัฒนา
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีประะยุกต์ วิศวกรรมเคมี เคมีฟิสิกส์ เป็นต้น
- ส่งใบสมัครมายัง JobThai.com (Click Apply now) - ส่งใบสมัครทาง E-mail
นางสาวเพ็ญนภา เพิ่มพูล
บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
44 หมู่ 9 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา