3 ธ.ค. 64

Farm Maintenance (ประจำฟาร์ม ลพบุรี พัฒนานิคม)

pin location
pin location

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

salary icon
salary icon12,000 ขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon1
1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้อง 2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 3. วางแผนและจัดการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาด้านไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
  2. เคยปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ มีประสบการณ์ด้านฟาร์มเลี้ยงไก่หรืองานอย่างอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน
  3. มีความรู้เกี่ยวงานไฟฟ้าในฟาร์มหรือโรงงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
  5. มีทักษะการจัดการฟาร์มและการบำรุงรักษาที่ดี
  6. สามารถพักอาศัยอยู่ในฟาร์มได้
- ผู้สนใจสามารถส่งประวัติสมัครงาน ได้ที่ email - สมัครผ่านช่องทางสมัครงานของ Jobthai.com
Sirinaphat Chaimusaros
Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิล ประเทศไทย)
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี