รับสมัครด่วน
16 ก.ย. 64

Administration Manager

pin locationLocation
pin location

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ งานอาคาร ทรัพย์สิน งานจัดซื้อ งานซ่อมบำรุง รปภ แม่บ้าน 2.จัดทำแผนงบประมาณ แผนกิจกรรม และติดตามการใช้งบประมาณ การดำเนินงานของฝ่ายตามแผน 3.กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงานจัดซื้อของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ 4.กำกับ ดูแลงานอาคารสถานที่ ควบคุมให้มีการบำรุงรักษาอาคารตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 5.กำกับ ควบคุมระบบการรับ-จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์บริษัทฯ ตามที่กำหนด 6.วางแผนงานการตรวจสอบอาคาร,งานระบบต่างๆให้อยู่่ในสภาพพร้อมใช้งาน และบำรุงรักษาตามตารางการตรวจเช็ค และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคาในการจัดหาซ่อมแซม 7.ปรับปรุงระบบงานของฝ่าย นำเสนอแนวทางการปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระเบียบมีความทันสมัย 8.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 9.ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 10.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี-ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารจัดการงานธุรการ 3 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้เกี่ยวกับงานอาคาร งานวิศวกร งานนระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
  5. มีความรู้ความสามารถการบริหาร การจัดการได้ดี
  6. นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  7. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ในระดับปฎฺิบัติการ
How to apply
*** สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่เบอร์ 091-229-0414 *** ( ในวันเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น. - 18.00น.) 1. สมัครผ่านทาง JobThai 2. สมัครผ่านทาง E-mail 3. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ 4. สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ 5. สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทรัพยากรบุคคล
Contacts
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น4
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด,บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด (ตึก Fas-hof ซ.อรุณอัมรินทร์ 39) 31/4 ซ.เหล่าลดา ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Email : hrprofascino_143@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0912290414
Location
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Directions
** สอบถามเส้นทางการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ 091-229-0414**
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company