รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 64

Faris Category Planner

pin location
pin location

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
-วางแผนกลยุทธ์การตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบ ทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ รวมถึงติดตามผลและสรุปผลของกลยุทธ์ต่างๆ -ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าที่ดูแล, ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงคู่แข่งในตลาด และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม -วางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และดูแลการจัดกิจกรรม ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้แบรนด์และสินค้า
  1. เพศหญิง, อายุ 25-30 ปี
  2. วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความเข้าใจในธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของตลาด
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
1. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 2. ส่งใบสมัครทางจดหมาย ตามที่อยู่บริษัท 3. E-mail 4. สมัครผ่านเวบไซด์ 5. สมัครผ่าน Jobthai เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 210 ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
: 02-917-0000 ต่อ 121 -122/127
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร