18 ต.ค. 64

UX/UI Designer

pin location
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon2
Job Descriptions
- ทำงานร่วมกับทีม strategist และทีม developer ในการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ - ทำงานร่วมกับทีมการตลาด เพื่อเข้าใจความต้องการและประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ และพัฒนา user experience ให้ดียิ่งขึ้น - ศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับ UX/UI เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - รับ Feedback และวิจัยประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้งาน Web Design Tools เช่น Webflow, Figma, Sketch หรือ Adobe XD เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Prototype
Qualifications
  1. สามารถออกแบบ UI/UX ได้ดี
  2. มีความเข้าใจด้านการออกแบบเว็บไซต์และความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์
  3. เข้าใจ Function และการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างดี
  4. ทำงานเป็นระบบ และสามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ
  6. สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
  7. มีการหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
  8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Adobe Creative Suite/HTML/CSS
  9. ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ และทำงานเป็นทีมได้ดี
  10. ควบคุมคุณภาพของงานออกแบบให้อยู่ในมาตรฐานและตอบโจทย์ที่วางไว้
How to apply
- สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
คุณกิตติชัย เสริมสินสายทอง
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (24 Shopping)
อาคาร เดอะ ธารา 58/28 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. : 02-071-4166
Email : 24shopping_38@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.