JobThai
1 ธ.ค. 66

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผจก.ส่วนงานนิติกรรมสัญญา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรรมสัญญา/นิติกรรมจำนอง/งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม SLA ที่กำหนด 2.การควบคุม บริหารจัดการ outsource ให้เพียงพอต่อการไปจดทะเบียนจำนอง และปฏิบัติเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับธนาคาร 3.ควบคุมดูแลการส่งเอกสารสำคัญเข้าจัดเก็บในซองหลักทรัพย์ ส่งห้องมั่นคง และรวมถึงการจัดเก็บแฟ้มสินเชื่อ ให้เป็นไประยะเวลาที่กำหนด 4.ควบคุมการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับกระบวนการ 6.เสนอแนวคิดที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณงานได้มากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร 7.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับเข้าการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  3. ประสบการณ์ด้านนิติกรรม หรืองานด้านปฏิบัติการสินเชื่อ อย่างน้อย 5-10 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  5. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านงานนิติกรรมสัญญา และกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงผ่านการใช้ระบบงาน Core Banking ได้ เช่น AS400
  7. มีความเป็นผู้นำสูงเเละสามารถควบคุมทีมได้
  8. มีความรู้เกี่ยวกับงานสินเชื่อของธนาคารได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณศรัณย์ญา สดสวย, คุณกมล อยู่มั่นธรรมมา
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Bank Public Company Limited
121/77 อาคารอาร์ เอส ชั้น26 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 080-088-5082
อีเมล : tcrbank_hr_126@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.thaicreditbank.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่4
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form