19 ต.ค. 64

หัวหน้าภาคการขาย จ.ศรีสะเกษ

pin location
pin location

อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
'- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท - ร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) พร้อมจัดทำแผน และตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืมร้านค้า, การตรวจสอบอายุลุกหนี้ เป็นต้น - ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม - ร่วมกำหนดสายขาย (Route) กับหัวหน้าแผนก โดยนำแผนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละสายขายมากำหนดจุดพิกัดร้านค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ - บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามช่องทาง และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุน - พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆให้เหมาะสมกับพื้นที่และลูกค้า - ติดตามผลการขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการ การจัดการ เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การบริหารทีมขาย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้อย่างดี
 5. สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 6. สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • นายสิทธิชัย ไชยยะ
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ