26 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า (คลังสินค้า All Now Complex ใกล้แยกนพวงศ์)

pin location
pin location

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon10
1. จัดทำรายงาน Daily Cycle Count ประจำวัน 2. จัดทำรายงาน New Product 3. จัดทำรายงานยอด Stock Diff 4. จัดทำรายงานแจ้งยอดสินค้า,จัดเก็บ,คัดแยกและเคลียร์คืนสินค้ายกเลิกขาย 5. จัดทำรายงานการติดตามสาเหตุการ Hold สินค้าประจำวัน 6. ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุ,ติดตามสินค้าและแก้ไขปัญหาสินค้าวางไม่ตรง Location 7. จัดทำรายงานสินค้าชำรุดและแจ้งปัญหาจัดซื้อ
 1. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Excel ระดับกลางขึ้นไป
 2. มีทักษะและความรู้เรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
 4. ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, สถิติ, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีเข้ากะดึก)
 • สมัครผ่าน www.cpall.co.th
 • สมัครผ่าน jobthai (Click Apply Now) http://job.cpall.co.th
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารยูไนเต็ด (สีลม) ชั้น 28 เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
  อาคาร The TARA ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  https://goo.gl/maps/ob37WrxSgrShrR7u9
  ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี