29 พ.ย. 64

Finance Supervisor

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1
- ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คสั่งจ่าย - จัดทำและรวบรวมเอกสารเสนอให้ผู้บริหารลงนาม - ประสานงานธนาคารเกี่ยวกับการเปิด / ปิด บัญชีเงินฝากธนาคาร - จัดทำ Cash flow - ประสานงานกับสาขาเรื่องการจดจำนอง - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - จัดทำ Time line ประจำเดือน - ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินกู้ - ดูแลการเบิก-จ่ายเงิน Supplier - ดูแลการรับเงินและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดงบการเงิน
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
  3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความอดทน
  5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - E-mail
Recruitment MM Logistics
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตึกมณียาเซ็นเตอร์ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม ทางออกที่ 2