20 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ประสานงานเคลมคืนสินค้า

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon10,000 - 15,000
number of positions icon
number of positions icon1
- คีย์รายการสินค้าเคลมและคืนเข้าระบบให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารสินค้าเคลมและคืนทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน - รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหา - รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ KPI ประจำเดือนของพนักงาน - สรุปรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเคลมคืนสินค้ารายงานผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี
  3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
  4. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  5. มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive)
  7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
  8. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง
คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) LINE ID : hrgp22
บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด
2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 02-941-1222 Ext. 401 มือถือ 082-368-4466, 086-359-1791
LINE ID: hrgp22
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร