21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)

pin locationLocation
pin location
bts iconสนามเป้า
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
wfh iconWork from Home
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. ร่วมจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีของบริษัท (Training Plan) 2. ดำเนินการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท (In-house & public training) 3. ประสานงานในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันฝึกอบรม และสถานที่สำหรับฝึกอบรม 4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม 5. ติดตามและบันทึกผลการฝึกอบรม 6. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 7. จัดเตรียมและนำส่งข้อมูลการฝึกอบรมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 8. สนับสนุน และจัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท 9. จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ รวมถึงจัดทำ Presentation เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรภายในบริษัท 10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ 3-4 ปี หากมีประสบการณ์ตรงด้านการยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  4. มีบุคลิกกระฉับกระเฉง กล้าสื่อสารในที่สาธารณะ
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ กรณีจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมบริษัท
  6. สามารถวางแผนพร้อมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด
  7. ความสามารถด้านโปรแกรม Computer ได้แก่ Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Teams และ Microsoft Forms
How to apply
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณนันธิยา พันธ์อาภรณ์
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 02-079-5999 ต่อ 2404
Email : jec_120@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ใกล้ BTS สนามเป้า 500 เมตร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company