26 พ.ย. 64

Supervisor Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์)

pin location
pin location

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon35,000
number of positions icon
number of positions icon5
งานบริหาร - ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงาน Telesales Motor และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ปรับ เปลี่ยน เสริมกลยุทธ์หรือวิธีการทำงานอย่างทันท่วงที กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ติดตามการปฎิบัติงาน ผลงาน วิเคระห์ยอดขาย เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา บริหารยอดขายของทีมได้ผลงานตามเป้าที่องค์กรกำหนด งานบริหารทีมงาน - ให้ความรู้ด้านประกันภัยยนต์ วิธีการ เทคนิค การนำเสนอขาย ต่อผู้บังคับบัญชา - ให้คำปรึกษากับทีม เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาการทำงาน - สรรหาและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่สูงขึ้น และรักษาสถานะจำนวนทีมขาย - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายมากกว่า 10 คนขึ้นไปในประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกัน
  4. มีประสบการณ์ และความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. มีใจรักงานขายและงานบริการ และสามารถทำงานภายใตแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน www.JobThai.com
คุณวรรณิศา สุขใส (ปุ๊)
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
LINE ID: 0800761052
ประจำ SCB Park (สำนักงานใหญ่)
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร