24 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)

pin location
pin location

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
1. จัดทำใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. จัดทำเอกสารใบลดหนี้ 3. จัดทำใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบสำคัญรับ 4. ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลา รวมทั้งรายงานถึงปัญหาที่ไม่สามารถติดตามทวงหนี้ให้หัวหน้างานรับทราบ 5. ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย รวมทั้งเอกสารประกอบการรับชำระ เช่นหลักฐานการรับโอนเงิน, ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ เป็นต้น 6. จัดทำรายงานลูกหนี้ รายงานรายรับ รายงานเงินประกัน และรายได้รับล่วงหน้า 7. จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 8. รับเช็คจากลูกค้า นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก และตรวจสอบรายการเดินบัญชีทุกวัน 9. กระทบยอดรายได้ในระบบบัญชีกับยอดขาย ในภพ.30 10. บันทึกรับชำระหนี้และตัดลูกหนี้ออกจากระบบบัญชี 11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางด้านการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้านภาษี
  5. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ลกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
- สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่านทาง Jobthai - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ - Walk-in เข้ามาสมัครที่บริษัท
คุณธีรศานต์ (เจมส์) , คุณปรวัฒน์ (Jack)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
อ่อนนุช 17 แยก16
: 065-529-1858 , 083-292-5511 , 02-019-5000 ต่อ 41ุ6
LINE ID: jach313
https://goo.gl/maps/qzToGreu8MuWfayF7
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
zen corporation group public company limited 662 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 (ตรงข้าม แยก 11)แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02 019 5000 #416 https://maps.app.goo.gl/8o5joAwrEeQYDgE9A แล้ว มาครั้งแรก ตั้งหลักตรงบีทีเอส อ่อนนุช ขึ้นวิน ฝั่ง เซ็นจูรี่ มาเซ็นสำนักงานใหญ่ ประมาณ 40 บาท ถ้าเดินมา ตรงบิ๊กซี อ่อนนุช จะเหลือ 30 บาท หรือ ขึ้น 2 แถวแดงตลาดอ่อนนุช - ตลาดพัฒนาการ ประมาณ 8 บาท